Privacyverklaring www.fysiosoft.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

www.fysiosoft.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fysiosoft verstrekt.

Fysiosoft kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijf/organisatie;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw gebruikersnaam.


WAAROM FYSIOSOFT UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Fysiosoft verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Fysiosoft, wanneer u een demo-account aanmaakt, u per mail of telefonisch een aanbieding doen.


HOE LANG FYSIOSOFT UW GEGEVENS BEWAART

Fysiosoft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.


DELEN MET ANDEREN

Fysiosoft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fysiosoft worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiosoft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Fysiosoft maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzamelt wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Fysiosoft onder andere de volgende data:

  • het aantal unieke bezoekers;
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
  • welke pagina's gebruikers bekijken;
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
  • bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiosoft heeft hier geen invloed op.

Fysiosoft heeft Google geen toestemming gegeven om via Fysiosoft verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fytek.nl.

Fysiosoft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Fysiosoft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiosoft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook bij de inlogportalen zijn diverse maatregelen getroffen om uw veiligheid te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiosoft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fysiosoft op via info@fytek.nl.

 

Privacyverklaring www.fysiosoft.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

www.fysiosoft.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fysiosoft verstrekt.

Fysiosoft kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijf/organisatie;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw gebruikersnaam.


WAAROM FYSIOSOFT UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Fysiosoft verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Fysiosoft, wanneer u een demo-account aanmaakt, u per mail of telefonisch een aanbieding doen.


HOE LANG FYSIOSOFT UW GEGEVENS BEWAART

Fysiosoft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst worden uw gegevens bewaard tot het einde van het jaar waarin de overeenkomst beëindigd wordt.


DELEN MET ANDEREN

Fysiosoft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fysiosoft worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiosoft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Fysiosoft maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzamelt wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Fysiosoft onder andere de volgende data:

  • het aantal unieke bezoekers;
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
  • welke pagina's gebruikers bekijken;
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
  • bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiosoft heeft hier geen invloed op.

Fysiosoft heeft Google geen toestemming gegeven om via Fysiosoft verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fytek.nl.

Fysiosoft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Fysiosoft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiosoft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook bij de inlogportalen zijn diverse maatregelen getroffen om uw veiligheid te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiosoft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fysiosoft op via info@fytek.nl.